APIE KONKURSĄ

Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija (KOMAA), Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) ir reklamos mokykla The Atomic Garden Vilnius atstovaudamos reklamos kūrėjų bei medijų kanalų industriją, siekia prisidėti prie socialinių visuomenės problemų sprendimo.

Šių metų reklamos ir kūrybiškumo festivalio Adrenalinas‘17 metu rengiamas socialinės reklamos konkursas. Pasirinktam NVO socialiniam projektui bus sukurta reklamos kampanijos idėja, taip pat bus siekiama surasti rėmėjus profesionaliam kampanijos įgyvendinimui bei transliavimui Lietuvos medijų kanaluose (pastaba: medžiagų ir pan. kaštus finansuotų klientas).

Socialiniam projektui idėjas tarpusavyje varžydamiesi kurs jaunieji reklamos kūrėjai. Socialinis projektas, problematika bei trys geriausios reklaminės kampanijos idėjos bus pristatytos viešai birželio 9 d. Adrenalino ADfest metu, pagrindinis nugalėtojas paskelbtas vakarinėje apdovanojimų ceremonijoje.

KONKURSO ETAPAI

I etapas. Socialinių projektų registracija ir atranka.

 1. I etapo objektas – socialinio projekto atranka įvertinant pagal reikalavimus registruotas paraiškas.
 2. I etapo paraiškas teikti gali nevyriausybinės organizacijos, vykdančios arba ketinančios vykdyti projektus, kurie yra skirti socialinėms visuomenės problemoms spręsti. 
 3. Konkurso I etapo paraiškų pridavimo terminas – 2017 m. gegužės 19 d. 18:00 val., vertinimas ir geriausio projekto atranka vyksta iki 2017 m. gegužės 24 d.
 4. I etape atrinktą socialinį projektą paraiškos teikėja NVO (toliau – Organizacija) pristatys 2017 metų birželio 9 dienos renginyje socialinio konkurso auditorijai.
 5. Registracija konkursui interrnetu (baigėsi).

II etapas. Jaunųjų kūrėjų idėjų konkursas

 1. II etapo objektas – geriausio kūrybinio sprendimo atranka pagal I etape atrinktą paraišką.
 2. II etapo konkurse gali dalyvauti dviejų jaunų (iki 29 metų amžiaus, t.y. gimimo diena 1988 m. birželio 9 arba vėlesnė) komunikacijos specialistų kūrybinė komanda. Komandą turi sudaryti vienas vaizdo autorius-kūrybininkas (angl. art director) ir vienas tekstų rašytojas (angl. copywriter).
 3. Paraiškos dalyvauti II etapo konkurse ir kiti dokumentai bei dalyvavimo mokesčiai priimami iki 2017 m. gegužės 24 d. 17.00 val.
 4. II etapo jaunųjų kūrėjų konkursas įvyks 2017 metų gegužės 27 d. nuo 9.00 iki 19.00 val., kurio metu sukuriamos idėjos ir jų 10 minučių pristatymas (ppt, pdf formate).
 5. Komisija atrinks tris geriausias idėjas, kurias sukūrusios komandos pristatys 2017 metų birželio 9 dienos renginyje socialinio konkurso auditorijai.
 6. Registracija konkursui internetu (baigėsi).

III etapas. Socialinis palaikymas (media)

 1. III etapo objektas – kūrybinio sprendimo realizavimas, vykdomas pagal galimybes ir be įsipareigojimų.
 2. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę III etape padėti įgyvendinti kūrybinę idėją, išnaudojant iki 1000 eurų Organizacijos skirto biudžeto įgyvendinimo kaštams padengti.
 3. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę III etape padėti surinkti reikiamą media palaikymą socialinės problemos sprendimui.

NUOSTATAI

ADRENALINO SOCIALINĖS REKLAMOS KONKURSO NUOSTATAI 

I. KONKURSO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Adrenalino Socialinės reklamos konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja Lietuvos Komunikacijos Agentūrų Asociacija (KOMAA), Lietuvos Marketingo Asociacija (LiMA) bei reklamos mokykla The Atomic Garden Vilnius.
 3. Konkurso tikslas – sudaryti nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – NVO), vykdančioms arba ketinančioms vykdyti projektus, kurie yra skirti socialinėms visuomenės problemoms spręsti, atsirinkti kūrybines idėjas konkurso būdu, bei gauti specialistų pagalbą- palaikymą.
 4. Konkursas turi tris etapus: Socialinių projektų registracija ir atranka, Jaunųjų kūrėjų idėjų konkursas, Socialinis palaikymas (media).
 5. Visa su konkursu susijusi informacija skelbiama Adrenalino interneto svetainėje www.adrenalinas.org.

II. KONKURSO EIGA 

 1. I etapas. Socialinių projektų registracija ir atranka.
 2. I etapo objektas – socialinio projekto atranka įvertinant pagal reikalavimus registruotas paraiškas.
 3. I etapo paraiškas teikti gali nevyriausybinės organizacijos, vykdančios arba ketinančios vykdyti projektus, kurie yra skirti socialinėms visuomenės problemoms spręsti. 
 4. Norintieji dalyvauti Konkurso I etape, pateikia: 
  1. Užpildytą paraišką, kurioje nurodyta ši informacija: įstaigos pavadinimas, paraišką pildančio asmens vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.
  2. Užpildytą trumpą projekto idėjos pristatymą (santrauką), nemokamų socialinės reklaminės kampanijos idėjos socialinei problemai spręsti motyvaciją.
  3. Paraiškos forma teikiama užpildžius pirminę registracijos anketą internete, esančią Adrenalino interneto svetainėje www.adrenalinas.org, ir gavus teigiamą įvertinimą dėl projekto tinkamumo Konkursui.
  4. Pasirašytos paraiškos teikiamos el. paštu office@komaa.lt arba paštu KOMAA J. Galvydžio g. 3 -108, LT-08236 Vilnius.
 5. NVO, dalyvaujanti I etape, įsipareigoja laimėjimo atveju skirti 1000 eurų biudžetą kūrybinių idėjų įgyvendinimo kaštams padengti.
 6. Paraiškos, nepateikus visų reikiamų dokumentų ar informacijos, arba atsiuntusios juos pasibaigus paraiškų priėmimo laikui, nėra registruojamos ir atrankoje nedalyvauja.  
 7. Kiekviena NVO Konkurso I etapui gali pateikti tik vieno projekto, tik vieną paraišką.
 8. Konkurso I etapo paraiškų pridavimo terminas – 2017 m. gegužės 19 d. 18:00 val., vertinimas ir geriausio projekto atranka vyksta iki 2017 m. gegužės 24 d.
 9. Konkurso laimėtoją renka komisija, sudaryta iš organizatorių deleguotų specialistų (toliau – pagrindinė komisija).
 10. Konkurso I etapo nugalėjusios paraiškos santrauka tampa Konkurso II etapo kūrybine užduotimi.
 11. I etape atrinktą socialinį projektą paraiškos teikėja NVO (toliau – Organizacija) turi pristatyti 2017 metų birželio 9 d. dienos renginyje socialinio konkurso auditorijai.
 12. Organizacija įgyja teisę į nemokamą Jaunųjų kūrėjų idėjų konkurso dalyvių pristatytų socialinės reklaminės kampanijos idėjų panaudojimą.
 13. II etapas. Jaunųjų kūrėjų idėjų konkursas
 14. II etapo objektas – geriausio kūrybinio sprendimo atranka pagal I etape atrinktą paraišką.
 15. II etapo konkurse gali dalyvauti dviejų jaunų (iki 29 metų amžiaus, t.y. gimimo diena 1988 m. birželio 9 arba vėlesnė) komunikacijos specialistų kūrybinė komanda. Komandą turi sudaryti vienas dizaineris ir vienas tekstų rašytojas.
 16. Norintieji dalyvauti II Konkurso etape, pateikia užpildytą paraišką, kurioje nurodyta ši informacija: kūrybinės komandos asmenų vardas ir pavardė, amžius, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, bei sumoka komandos dalyvavimo mokestį, lygų 20 Eur,  į Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) sąskaitą.
 17. Paraiškos dalyvauti II etapo konkurse ir kiti dokumentai bei dalyvavimo mokesčiai priimami nuo 2017 m. gegužės 9 d. iki 2017 m. gegužės 24 d. 17.00 val. Paraiškos pildomos internetu, paraiškos forma pasiekiama www.adrenalinas.org.
 18. Asmenys, nepateikę visų reikiamų duomenų, atsiuntę juos pasibaigus dokumentų priėmimo laikui ir/ar nesumokėję dalyvio mokesčio, konkurse nedalyvauja.
 19. II etapo jaunųjų kūrėjų konkursas įvyks 2017 metų gegužės 27 d.  nuo 9.00 iki 19.00 val., adresas pranešamas patvirtintiems dalyviams, kurio metu sukuriamos idėjos ir jų 10 minučių pristatymas (ppt, pdf formate).
 20. Komisija atrinks tris geriausias idėjas, kurias sukūrusios komandos pristatys 2017 metų birželio 9 dienos renginyje socialinio konkurso auditorijai.
 21. Konkurso laimėtoją renka Finalinė komisija, sudaryta iš pagrindinės komisijos (viso 3 balsų svoris), Organizacijos atstovo (viso 2 balsų svoris) ir Adrenalino socialinio konkurso pristatyme susirinkę dalyviai (viso 1 balso svoris). 
 22. II etapo konkurso dalyviai neatvykę į konkursą ar laiku neatlikę pagal reikalavimus užduoties  ar jos nepristatę Birželio 9 d. Adrenalino renginyje diskvalifikuojami be įmokos grąžinimo.
 23. II etapo konkurso laimėtojai paskelbiami ir apdovanojami baltąja strėle Adrenalino apdovanojimų ceremonijos metu 2017 birželio 9 dieną Menų spaustuvėje.
 24. III etapas. Socialinis palaikymas (media)
 25. III etapo objektas – kūrybinio sprendimo realizavimas, vykdomas pagal galimybes ir be įsipareigojimų.
 26. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę III etape padėti įgyvendinti kūrybinę idėją, išnaudojant iki 1000 eurų Organizacijos skirto biudžeto įgyvendinimo kaštams padengti.
 27. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę III etape padėti surinkti reikiamą media palaikymą socialinės problemos sprendimui.

III. SOCIALINIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ IR JAUNŲJŲ KŪRĖJŲ IDĖJŲ VERTINIMAS  

 1. I etapui pateiktos paraiškos vertinamos balais. Galutinis balas apskaičiuojamas susumavus visus balus, kuriuos paraiška gavo iš visų Komisijos narių. Kiekvienas Komisijos narys kiekvieną paraišką vertina nuo 1 iki 10 balų. Daugiausiai balų surinkusi paraiška skelbiama nugalėtoju.
 2. Pagrindiniai I etapo paraiškų vertinimo kriterijai:
  1. įkvepianti ir motyvuojanti paraiškos problematika;
  2. paraiškos temos, problemos aktualumas;
  3. paraiškos atitikimas konkurso nuostatoms;
  4. projekto socialinis ir kultūrinis aspektas;
  5. pareiškėjo (NVO) motyvacija konkurso laimėjimui ir projekto įgyvendinimui.
 3. Vertinimo sprendimai neginčijami ir neapskundžiami.
 4. Pagrindiniai II etapo pateiktų idėjų vertinimo kriterijai:
  1. pateiktos idėjos atitikimas kūrybinės užduoties (angl. brief) reikalavimams;
  2. kūrybinės idėjos išskirtinumas ir jai keliamų uždavinių atitikimas;
  3. žinutės aiškumas ir suprantamumas;
  4. galimybė idėją lengvai adaptuoti ir įgyvendinti;
  5. pasižymėjimas nauda visuomenei.

V. REIKALAVIMAI KONKURSE TEIKIAMOMS SOCIALINIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SANTRAUKOMS

 1. Kuriant paraiškos santrauką būtina užpildyti visus paraiškos formoje pateiktus klausimus.
 2. Pretenduojantis dalyvauti konkurse projektas turi atitikti šiuos reikalavimus:
  1. turi būti paraišką teikiančios organizacijos autorinis projektas, nepažeidžiantis jokių Lietuvos Respublikos įstatymų ar trečiųjų šalių teisių;
  2. turėti aiškiai suformuluotą tikslą;
  3. turėti viešumo reikalingumo faktorių;
  4. turėti akivaizdžią naudą visuomenei.
 3. Neatitinkančios šių reikalavimų, pateiktos pavėluotai arba pristatytos kitu adresu nei nurodyta šių Nuostatų II dalies 4 punkte, paraiškos nepriimamos, ir konkurse nedalyvauja.

VI. JAUNŲJŲ KŪRĖJŲ IDĖJŲ KONKURSAS

 1. Jaunųjų kūrėjų idėjų konkurso metu komandos susirenka nurodytu metu, jiems yra pristatoma nugalėjusios paraiškos kūrybinė užduotis ir sudaromos galimybės atlikti užduotį nepaliekant konkurso patalpų.
 2. Idėjos turi būti pateiktos 10 minučių pristatymu, kuriame turi atsispindėti šie aspektai:
  1. kūrybinė idėja;
  2. komunikacinė žinutė;
  3. kūrybinė įžvalga;
  4. priemonių pavyzdžiai;
  5. galimi komunikacijos kanalai.
 3. Komandų nariai supažindinami su komandų darbo taisyklėmis.
 4. Pažeidusios taisykles komandos diskvalifikuojamos Komisijos sprendimu, jų darbas nėra vertinamas ir įmokos negrąžinamos.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso nuostatai ir užsiregistravę dalyviai skelbiami oficialioje Adrenalino festivalio interneto svetainėje adrenalinas.org.  
 2. Konkursą įgyvendina ir koordinuoja KOMAa, LiMA ir The Atomic Garden Vilnius.
 3. Konkurso rezultatai skelbiami 2017 m. birželio 9 d. festivalio Adrenalinas apdovanojimų ceremonijoje ir vėliau interneto svetainėje adrenalinas.org.
 4. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę Konkurso darbus publikuoti ir reprodukuoti. 

KVIETIMAS NVO

Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija (KOMAA) ir Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) ir reklamos mokykla The Atomic Garden Vilnius, atstovaudamos reklamos kūrėjų bei medijų kanalų industriją, siekia prisidėti prie socialinių visuomenės problemų sprendimo.

Šių metų reklamos ir kūrybiškumo festivalio Adrenalinas‘17 metu rengiamas socialinės reklamos konkursas. Nugalėjusiam NVO socialiniam projektui bus sukurta reklamos kampanijos idėja, taip pat bus siekiama surasti rėmėjus profesionaliam kampanijos įgyvendinimui bei transliavimui Lietuvos medijų kanaluose (pastaba: medžiagų ir pan. kaštus finansuotų klientas).

Kvietimo laikas pasibaigęs.

 

KVIETIMAS JAUNIESIEMS KŪRĖJAMS

Kviečiame jaunuosius reklamos kūrėjus (iki 29 metų amžiaus) dalyvauti idėjų konkurse ir prisidėti prie socialinės reklamos įgyvendinimo. Tai erdvė Jums, kurioje galėsite išreikšti savo geriausias idėjas. Taip pat nugalėjusi komanda bus apdovanota Baltąja strėle ADrenalino apdovanojimų ceremonijos metu.

Kvietimo laikas pasibaigęs.

 

KOMISIJA

Komisija bus pristatyta netrukus!

 

INFORMACIJA APIE KONKURSO EIGĄ

Iš pateiktų NVO paraiškų komisija pasirinko „Gelbėkit vaikus“ pasiūlytą socialinį projektą. Platesnė informacija netrukus.

Sekite naujienas!